Kvalita

Společnost MOCCA, spol. s r.o. patří a chce i nadále patřit mezi významné a tradiční výrobce nečokoládových cukrovinek - komprimátů a nečokoládového dražé a pražené kávy na českém trhu a trhu střední Evropy.

Hlavním úkolem společnosti je důsledná orientace na kvalitu a bezpečnost výrobků, které jsou určeny zejména pro děti, a tím i uspokojení uvědomělých i neuvědomělých potřeb zákazníků a finálních spotřebitelů.

MOCCA, spol. s r.o. chce být i nadále moderní a efektivní společností s pevným postavením v rámci tuzemského i zahraničního trhu. Proto uplatňuje a stále zlepšuje systém managementu kvality. Od toho očekává prospěch v různých formách - zvýšená účinnost řízení, zlepšení výkonnosti zaměstnanců, dosažení nižších výrobních nákladů, dosažení vyšší spokojenosti zákazníka, udržení a posilování postavení na trhu a zvyšování spokojenosti zaměstnanců.

V oblasti řízení kvality to znamená především

  •  Zajistit vysokou bezpečnost našich výrobků z hlediska možného poškození zdraví spotřebitele dodržováním zavedených kontrolních systémů výroby a čistících procesů QMS, řízením hygieny - vysokých standardů hygieny provozů a osobní hygieny zaměstnanců, správným výběrem kritických surovin a dodržováním GMP.
  • Dodržovat platnou legislativu cílového trhu.
  • Urychleně řešit připomínky, stížnosti a reklamace našich zákazníků.
  • Udržovat otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami ( zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, externí auditoři …).
  • Pro zaměstnance vytvořit optimální podmínky pro zvyšování jejich znalostí a odborných způsobilostí.
  • Zlepšovat pracovní a sociální podmínky včetně péče o zdraví.
  • Respektovat lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.
  • Nevyužívat práci  dětí a nespolupracovat vědomě s partnery, kteří tak činí.

Od svých zaměstnanců společnost očekává aktivní přístup při řešení nových úkolů, zejména s vlivem na konečnou kvalitu a bezpečnost výrobků. Dále společnost očekává podporu v důsledném kvalifikovaném a odpovědném plnění jejich pracovních povinností při dodržení pracovních postupů a bezpečnosti práce.

Za pochopení a uplatňování politiky kvality na všech úrovních, za závazky v jejím uskutečňování a udržování převzal management společnosti plnou zodpovědnost.

Zpracovávám...