Zodpovědně k životnímu prostředí

Společnost MOCCA spol. s r.o. je součástí systému EKO-KOM, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie. V roce 2022 náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činil 135,64 tun CO2!